15 ตุลาคม 2550

 

ใส่ใจดอทเน็ต ได้รางวัลจาก Thailand ICT Awards (TICTA) 2007

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา ใส่ใจดอทเน็ต ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ สาขา General Appilcation จากโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) 2007


ซึ่ง โครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) เป็นโครงการประกวดผลงาน ด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ที่กำเนิดขึ้นด้วยความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) และสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT Industry - ATCI) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศ

เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอ ผลงานซอฟต์แวร์ ที่มีคุณภาพ และศักยภาพทางธุรกิจ และการตลาดจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคการศึกษา นิสิต นักศึกษาจาก ทั่วประเทศ สำหรับผลงานที่โดดเด่น และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการสนับสนุน ให้ร่วมแข่งขัน การประกวด ระดับภูมิภาค หรือ Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ซึ่งปีนี้ จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์

ป้ายกำกับ: , ,


บทความที่น่าใส่ใจ : แสดงความคิดเห็น

<< vvv