07 มิถุนายน 2550

 

แฉ! เด็กไทยเรียนเรื่องเพศผ่านสื่อลามก 100 เปอร์เซ็นต์


โดย ผู้จัดการออนไลน์ 4 มิถุนายน 2550 15:49 น.


“ไพบูลย์” เดินหน้าแผนแม่บทเบิกทางสื่อสร้างสรรค์ หนุนตั้งหน่วยงานถาวรใต้ปีก สปน. “ไขศรี” แฉวัยรุ่นเรียนเรื่องเพศผ่านสื่อลามก เกือบ 100% ยันมีเซ็กซ์ก่อนวัยอันควรเพราะสื่อ ด้าน รมช.พัฒนาสังคมฯ เผยเห็นคาตาสาวแก้ผ้าเล่นสงกรานต์ ศธ.ฮึดจัดหลักสูตรสู้ภัยอินเทอร์เน็ต

ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการ“ประชุมสัมมนาระดับชาติเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คนจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม

คุณหญิงไขศรี ศรีอุรณ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การวิจัยของเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง “ค วามคิดเห็นต่อสื่อลามก:กรณีศึกษาประชาชนอายุระหว่าง 15-60 ปี ในเขตกทม.” เมื่อวันที่ 3-7 พ.ค.2550 พบว่า 47.5% ติดตามสื่อลามกเมื่ออายุ 15-17 ปี ซึ่ง 33.8 บอกว่า อยากรู้อยากลองเรื่องเพศ โดย 92% ระบุว่าสื่อลามกทำให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และกว่า 87.6% บอกว่าสื่อลามกส่งเสริมการคุกคามหรือล่วงเกินทางเพศ ขณะที่ 76.5% เห็นภาพหรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมทางเพศ โดยใช้การอินเตอร์เน็ต ส่วนอีก 72.4% เห็นจากการดูวิดีโอ/วีซีดี นอกจากนี้ 68.2% ยังบอกว่าสื่ออินเทอร์เน็ตเป็นสื่อทางเพศที่เป็นปัญหาต่อเยาวชนสูงที่สุด

“ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์ก็มีภาพยั่วยุ อนาจารเพิ่มมากขึ้น 65% เห็นว่ามีการเสนอภาพกระตุ้นเรื่องเพศในนิตยสารแฟชั่นมากเกินไป โดย 64.1% บอกว่า ไม่ควรมีโฆษณาโหลดภาพลามก วาบหวิว ในนิตยสาร หรือสิ่งสิ่งพิมพ์ ซึ่งการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการสร้างวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนถือเป็นมาตรการที่สำคัญที่จะช่วยป้องกันแก้ไขปัญหา โดยต้องพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กฉลาดเลือกรับสื่อและรู้เท่าทันสื่อเหล่านั้น” คุณหญิงไขศรี

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รมช.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สื่อยั่วยุมีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของวัยรุ่น ที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา ตนไปเยี่ยมบ้านที่ จ.พิษณุโลก เห็นกับตาว่ามีผู้หญิงแก้ผ้าเล่นน้ำ ซึ่งเรื่องนี้ต้องมีพลังทางสังคมช่วยกันแก้ปัญหาและแจ้งเตือน ขณะเดียวกันต้องส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้สื่อ เนื่องจากสื่อใดก็ตามที่เป็นพิษต่อเด็กย่อมเป็นภัยต่อสังคมด้วย

ดร.กมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ภายใน 6 เดือนนี้ จะดำเนินการใน 5 ด้าน ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นเรื่องของอินเตอร์เน็ต คือ 1.จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เด็กรู้เท่าทันอันตรายในโลกอินเทอร์เน็ต และให้เด็กร่วมโหวต 100 เว็บไซต์ที่ดีที่สุดในโลก 2.ประกวดทำสื่อสร้างสรรค์ โดยให้ครู และผู้ปกครองร่วมประกวดด้วย 3.ทุกสถานศึกษาต้องมีระบบป้องกันเว็บไซด์ไม่เหมาะสมอย่างน้อย 1 ระบบ 4.สร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครอง สร้างระบบ 5.การดูแลเด็กให้พ้นจากสื่อไม่เหมาะสมจะต้องอยู่ในระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สื่อสาธารณะเป็นเรื่องใหญ่ของทุกสังคม มีอิทธิพลต่อทิศทางการเคลื่อนตัวและพฤติกรรมของคนในสังคม และจะมีอิทธิพลอย่างมากเพราะสังคมไทยพบความถดถอยของสถาบันครอบครัว ขณะที่กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการดูแลสื่อก็ไม่เป็นระบบ ขาดมาตรฐาน ซึ่งตนในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายจะดำเนินการในเรื่องนี้

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ผลสำรวจสะท้อนว่า สื่อที่ไม่เหมาะสมได้แพร่ระบาดไปทั่วสังคมไทย และเข้าถึงเด็กและเยาวชนที่มีอยู่กว่า 25 ล้านคนในประเทศ ซึ่งการระดมสมองครั้งนี้มีบทบาทสำคัญ ในการสร้างสื่อปลอดภัยเพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งอาจนำไปสู่การทำแผนแม่บทของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงวางแนวทางระยะยาวขึ้นมาเป็นกลไกของสังคม แม้รัฐบาลจะเปลี่ยนไป แต่ก็ขอให้รัฐบาลหน้ามาสานต่อ โดยจะเสนอให้คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นสำนักงานภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี

บทความที่น่าใส่ใจ : แสดงความคิดเห็น

<< vvv