13 กุมภาพันธ์ 2550

 

เด็กไทยยุคสำลักเสรีภาพ! ริเสพโป๊-มีเซ็กซ์ สุดเสี่ยงเมินถุงยาง


โดย ผู้จัดการออนไลน์ 11 กุมภาพันธ์ 2550 14:40 น.

อธ.กรมควบคุมโรค เผย ข้อมูลบีบหัวใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ ปี 2548 พบเด็ก นร.ชาย ม.2 กว่า 16,000 คน เสพสื่อลามก - ริมีเซ็กซ์ - มีเพศสัมพันธ์ กับเพศเดียวกัน แถมสุดเสี่ยงเพียง 55% เท่านั้นที่สวมถุงยางอนามัย มีกว่าครึ่งที่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ที่ดื่มแอลกอฮอล์ และเสพยาเสพติด กว่า 42% พกถุงยางติดตัว ส่วนนักเรียนหญิง 22% ผ่านการดูสื่อลามก และเพียง 29% เท่านั้นที่ให้แฟนสวมถุงยางอนามัยก่อนมีเพศสัมพันธ์

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีของเยาวชน พบว่า ยังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็กได้รับอิทธิพลหลายด้านทั้งสิ่งเสพติด และสื่อลามกปลุกเร้าทางเพศมากขึ้น โดยล่าสุด เมื่อ พ.ศ.2548 ในกลุ่มนักเรียน ม.2 ทั่วประเทศ จำนวน 16,729 คน อายุเฉลี่ย 14 ปี พบนักเรียนชายเคยดูหนังสือโป๊ วีซีดีโป๊ ร้อยละ 48 เคยมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 3 เฉลี่ยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่ออายุเพียง 13 ปี โดยร้อยละ 55 ใส่ถุงยางอนามัย เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก และช่วงปี 2547-2548 ร้อยละ 0.3 เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ซึ่งทุกครั้งไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย และครึ่งหนึ่งใช้สารเสพติด หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีเพศสัมพันธ์

สำหรับนักเรียนหญิง เคยดูหนังสือโป๊ วีซีดีโป๊ ร้อยละ 22 เคยมีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 2 ส่วนใหญ่กับแฟน ใช้ถุงยางอนามัยเพียงร้อยละ 29 สำหรับกลุ่มเด็ก ม.5 เฝ้าระวัง 13,967 คน อายุเฉลี่ย 17 ปี ทั้งนักเรียนชาย หญิง เคยดูหนังสือโป๊ วีซีดีโป๊ ร้อยละ 82 ดูเว็บโป๊ ร้อยละ 57 ชายมีเพศสัมพันธ์แล้ว ร้อยละ 18 ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเพียงร้อยละ 39 ส่วนนักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 9 ส่วนระดับ ปวช.ปีที่ 2 เฝ้าระวังรวม 14,731 คน อายุเฉลี่ย 17 ปี พบนักเรียนชายมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 38 นักเรียนหญิงมีเพศสัมพันธ์แล้วร้อยละ 30 ใช้ถุงยางอนามัยเฉลี่ยร้อยละ 42 โดยนักเรียนชายร้อยละ 42 พกถุงยางอนามัยติดตัว

บทความที่น่าใส่ใจ : แสดงความคิดเห็น

<< vvv