25 มกราคม 2550

 

ไม่ต้องหนี ถ้าตกเป็นเหยื่อ "คลิปแอบถ่าย"

จากการสัมมนา "คลิปวีดีโอเอ็กซ์กับพฤติกรรมวัยรุ่น” ของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ขึ้นเวทีสัมมนาให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาว่าหากโดนแอบถ่ายและนำไปเผยแพร่ให้ตั้งสติให้ดีทำจิตใตให้เข้มแข็งไม่ต้องหลบหนี เพราะ ไม่นานจะมีคลิปวิดีโอใหม่ออกมาและเรื่องราวของตัวเองจะหายไป...


ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกันแล้วล่ะว่าหนังโป๊ หากันได้ง่ายกว่า “เหรียญสลึง” นับตั้งแต่พฤติกรรมแลกคลิปโป๊ของวัยรุ่นระบาด สื่ออนาจารแบบไร้สายสามารถดูได้ง่ายตลอดเวลา เพียงกดรับ กดส่ง แลกเปลี่ยนกันทางคลื่นโดยมีทางผ่านเป็นเพียงอากาศธรรมดาๆ ไม่ถึง 30 วินาที คลิปใหม่ๆ ปรากฏขึ้นทันทีอีกหนึ่งก้อปปี้

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อกันอีกทีว่าความสะดวกเพียงปลายนิ้วที่ว่า นาทีนี้น่ากลัวยิ่งกว่าระเบิด เพราะมันกลายเป็นภัยเงียบที่ลุกลามสุดๆ ถึงขั้นสร้างวิกฤตทางวัฒนธรรมให้แก่สังคม เพราะ ตอบโจทย์ความต้องการทางธรรมชาติทางด้านเพศ และ “ความอยากรู้อยากเห็น”ของมนุษย์ นั่นคือที่มาของความนิยมอันดับหนึ่งของ “คลิปแอบถ่าย”

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตจึงจัดการสัมมนาเรื่อง “คลิปวีดีโอเอ็กซ์กับพฤติกรรมวัยรุ่น” ในสองหัวข้อ หัวข้อแรก “คลิปวีดีโอคืออะไรและคลิปวีดีโอได้รับความนิยมได้อย่างไร” โดย ดร.กิตติ กันภัย และ อ.ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ ส่วนหัวข้อที่สอง “คลิปวีดีโอลามกกับวัยรุ่น” โดย นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล และนักศึกษาผู้ทำงานวิจัย เรื่อง“ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)ที่มีต่อการดูคลิปวีดีโอลามก”

โดยในส่วนของการสัมมนา “คลิปวีดีโอเอ็กซ์กับพฤติกรรมวัยรุ่น” เน้นการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ความเป็นมาและการใช้งานของคลิปวีดีโอ และผลกระทบของคลิปวีดีโอเอ็กซ์ที่มีต่อสังคมและพฤติกรรมของวัยรุ่นผ่านการนำเสนอข้อมูลจากนักวิชาการหลากหลายแขนง

อาจารย์ภาคภูมิ ชัยศิริประเสริฐ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงที่มาของ คลิปวีดีโอว่ามาจากความพยายามที่นำมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคแห่งข่าวสารแบบเต็มรูปแบบ แต่ลืมเสริมจรรยาบรรณของการทำและการใช้

“สำหรับผม นิยามคำว่า คลิปคือการย่อขนาดของวิดีโอ และที่มาของคลิปก็มาจาก ความพยายามที่จะพัฒนามาเรื่อยๆ จะมองเห็นว่าผู้ผลิตพยายามที่จะให้ความสามารถในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารเป็นไปอย่างเต็มรูปแบบ และประหยัดเวลาในการรับส่ง เพื่อให้เข้ากับความรวดเร็ว และความเป็นยุคแห่งข่าวสาร ด้วยความพยายามพัฒนาที่มุ่งไปแต่นวัตกรรมความสามารถ
แต่วิชาทางจรรยาบรรณแทบไม่มี

เปรียบกับสาขาวิชาทางสังคม จะมีจรรยาบรรณวิชาชีพเยอะแยะไปหมด หากมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพด้านวิชาชีพน่าจะดีกว่านี้ พร้อมเพิ่มเวทีการแสดงออกทางเทคโนโลยีให้กับเยาวชนพอมองถึงวิถีทางสกัดกั้น ตัวผมเองเลยเชื่อว่าทำไม่ได้ หรือทำไปก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง เพราะเทคโนโลยีมันเป็นดาบสองคมอยู่เสมอ เราต้องแก้กันตรงปัญหาครอบครัว

ผมเชื่อว่าคนที่ทำคลิปนั้น ครอบครัวมีปัญหาเป็นส่วนใหญ่ หากบุคลากรทางด้านนี้ ได้ผ่านกระบวนการขัดเกลาผันตัวเองมาช่วยกรองสังคม รวมถึงเยาวชนสร้างเกราะให้ตัวเองด้วย เรื่องที่ห้ามกันไม่ได้อย่างคลิปโป๊ คลิปแอบถ่าย จำพวกนี้คงไม่มีปัญหา เพราะ ทุกคนมีจิตสำนึกเป็นภูมิคุ้มกัน”

ด้าน “ดร. กิตติ กันภัย” อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงสาเหตุความนิยมของคลิปวิดีโอเอ็กซ์ โดยเฉพาะคลิปแอบถ่าย ได้รับความนิยมมาก เพราะ หาดูได้ยากแต่เมื่อได้มาสามารถดูได้ง่าย

“ถ้ามองว่า คลิป คือเทคโนโลยีนั่นก็เป็นเทคโนโลยีการตัด ที่ตัดออกมาเฉพาะสาระสำคัญ ไอ้สิ่งที่มนุษย์คิดค้นและนำมาใช้น่าจะเป็นตัวช่วยสร้างเสริมความเจริญด้วยเทคโนโลยี แต่ปัจจุบันเมื่อมีสื่อลามกทางเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามา กลับมาลดทอนความเป็นมนุษย์ทุกที

ยิ่งไปกว่านั้นจำพวกของสื่ออนาจาร ที่ริเริ่มมาจากหนังสือ การตูนโป๊ หนังโป๊ และคลิปที่มาจากเทคโนโลยีล่าสุดทางโทรศัพท์มือถือ ก็เหมือนจุดหมายปลายทาง ทั้งสะดวก ง่าย บวกเพิ่มความต้องการที่มากขึ้นของมนุษย์

อย่างความอยากรู้อยากเห็น จำพวก คลิป แอบถ่าย ยิ่งเร้น ยิ่งลับ ยิ่งท้าทาย จึงได้รับความนิยมมาก ยิ่งเป็นแอบถ่ายของบุคคลมีชื่อเสียงหรือคนรู้จักก็ยิ่งมีความน่าสนใจต่อสังคม คลิปจึงคล้ายกับวัตถุที่ทำให้ผู้หญิงเป็นเหมือนเครื่องมือทางเพศ กลายเป็นความป่วยไข้ต่อสังคม”

อย่างไรก็ตาม แม้เทคโนโลยีบนโทรศัพท์มือถือจะเอื้ออำนวยให้สื่ออนาจารเหล่านี้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็ว แต่ตบมือข้างเดียวไม่ดังฉันใด เทคโนโลยีก็ไม่สามารถเผยแพร่สื่อลามกได้ฉันนั้น หากไม่มี สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “มนุษย์” เป็นผู้กระทำ

นพ.สุกมล วิภาวีพลกุล กล่าวว่าเรื่องความต้องการสิ่งเร้าทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ แม้ไม่สามารถควบคุมการเผยแพร่ของคลิปอันเป็นผลกระทบต่อมิติสังคมได้ แต่เราสามารถหันเหความสนใจ พร้อมแนะวิธีการจัดการกับการตื่นตัวทางเพศของวัยรุ่นได้

“เรื่องความต้องการทางเพศเป็นเรื่องของแต่ละคน วัยรุ่นเป็นวัยปกติที่มีความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ต้องใช้การยับยั้งชั่งใจ โดยใช้สมองส่วนคิดคอยควบคุมสมองส่วนอยาก อย่างลองกำมือสมมติให้นิ้วโป้งเป็นสมองส่วนอยาก หรือ ความต้องการทางเพศ แล้วให้สี่นิ้วที่เหลือเป็นสมองส่วนคิด นิ้วชี้ให้เสมือนเป็นผู้ปกครองที่จะคอยสั่งสอนดูแลขัดเกลา นิ้วกลางให้เป็นอาจารย์ นิ้วนางเป็นเพื่อนๆ ที่จะมาคอยเตือน และนิ้วก้อยคือสื่อที่จะมาคอยกระตุ้น

คือให้มีแต่สื่อดีๆ ควบคุมสมองส่วนอยาก เพราะ ธรรมชาติของวัยรุ่นนั้นมีความต้องการทางเพศอยู่แล้ว ผนวกกับสื่อลามกก็กระจัดกระจายไปหมด อย่างคลิปวีดีโป๊ก็เป็นอะไรที่หาง่าย และผมคิดว่าการหาความสุขในคลิป ระดับหนึ่งไม่ผิด แต่เราก็ควรหาทางออกให้ถูกต้อง หรือหันเหไปสนใจอย่างอื่นก่อนก็ได้”

นอกจากนี้นพ.สุกมล ยังแนะนำทางออกที่ดีที่สุดทางสุดท้าย คือการจัดการกับการตื่นตัวทางเพศของตัวเอง มี 5 ข้อ คือ 1.หลีกเลี่ยงสิ่งเร้า 2. ฝึกข่มใจเมื่อเกิดอารมณ์ 3. หันเหความสนใจไปสู่กิจกรรม 4. มีกิจกรรมทางเพศที่เหมาะสม 5.แปรรูปพลังงานไปสู่กิจกรรมสร้างสรรค์จะดีกว่า

“ผมว่า ครอบครัวมีส่วนช่วยอย่างมาก เพื่อไม่ให้ลูกตัวเองติดเกม ติดกาม ก็ควรต้องปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องเพศที่ถูกต้อง”

สุดท้ายนพ.สุกมลได้กล่าวแนะนำให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการสัมนาถึงแนวทางการปฏิบัติตัว หากตกเป็นผู้ถูกแอบถ่ายและนำไปเผยแพร่ต่อว่า ให้ทำใจและอยู่เฉยไม่หลบหนี ทำจิตใจให้เข้มแข็งกับสิ่งที่เกิดขึ้น ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ ปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักช่วงหนึ่งก็จะมีคลิปตัวใหม่ออกมาและเรื่องราวของตัวก็จะเงียบไปเอง.....

บทความที่น่าใส่ใจ : แสดงความคิดเห็น

<< vvv